Anonym anmälan

Visselblåsning, eller whistleblowing, innebär att en anställd inom ett företag, organisation eller myndighet informerar ledningen om att något oegentligt sker.

Syftet med visselblåsning är att upptäcka allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Det bästa sättet att göra detta på är genom en visslarfunktion – dvs. att anställda kan, helt anonymt, anmäla oegentligheter. Genom att ha ett visslarsystem ökar chansen att tidigt upptäcka risker och sätta in rätt åtgärder.

Vår starka förhoppning är att våra medarbetare ska känna att Foodmark har tillräckligt högt i tak för att öppet kunna föra dialoger om problem. Men för att ingen ska behöva oroa sig för konsekvenser av att rapportera om missförhållanden och oegentligheter finns även möjligheten att anonymt kunna lämna tips.

På följande sätt kan du informera ledningen om missförhållanden och oegentligheter:

  • Klicka på denna länk för att komma till ett externt formulär där du anonymt kan fylla i din information samt bifoga filer.
  • Lämna information i en av våra fysiska brevlådor på våra anläggningar i Albyberg, Klinte eller Vidsel.
  • På Foodmarks intranät samt på anslagstavlor i Albyberg, Klinte och Vidsel finns, förutom anvisning till formulärets webbadress, även en QR-kod som via snabb och smidig scanning med en smartphone länkar användaren vidare till anmälningsformuläret. QR-koden finns även längt ned på denna sida.

De ärenden som inkommer via formuläret hanteras i första hand av Foodmark ABs VD, HR-Direktör samt HRBP. De ärenden som inkommer via brevlådorna i Albyberg, Klinte och Vidsel hanteras av respektive anläggnings HR-funktion. Vid behov tillsätts externa parter.​

Systemet ska tydliggöra allas ansvar att gemensamt uppmärksamma problem och områden där vi som organisation eller anställda inte följer rådande lagar, eller efterlever våra riktlinjer. Anmälningsfunktionen ska inte ses som ersättning för ett öppet samtalsklimat, utan som ett komplement. Normalt vänder man sig som anställd till närmaste chef.

Utöver detta tillämpar Foodmark repressalieförbud. Det innebär att vi har nolltolerans mot åtgärder avsedda att straffa någon som informerat om missförhållanden, så länge agerandet skett i god tro. Medveten smutskastning eller ryktesspridning är brottsligt och kan leda till anmälan.

​​​​​​​Alla personliga uppgifter omfattas av GDPR, dessutom har vi tystnadsplikt och sekretess (omfattar både den rapporterande och närmaste krets som står i beroende ställning).


​​​​​​​Vi erbjuder r
åd och stöd till de som gör en anmälan.