Foodmark AB övertar försäljnings- och distributionsrättigheterna för K-Salat i Sverige