Hållbar utveckling

För oss på Foodmark innebär hållbar utveckling att skapa långsiktiga lösningar ur ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv. På så sätt säkerställer vi att kunna vara det mest framgångsrika livsmedelsföretaget i Sverige. För våra konsumenter och kunder är en god och enkel matupplevelse lika viktigt som en ansvarsfull och långsiktig företagsstyrning. Därför vill vi ta ansvar genom hela värdekedjan.

Under 2018 har hållbarhet grott ännu starkare i vår organisation och vi har satt ambitiösa och tydliga mål, och samtidigt tagit flera initiativ och kliv framåt för att bidra till en mer hållbar utveckling. Vi har till exempel slutfört bygget av en helt ny fabrik som ger oss mindre interna och externa transporter, vi har även anslutit oss till branschens plastinitiativ för att driva på för bättre plastförpackningar (Plastinitiativet 2022). Under 2018 tog vi även beslutet att helt och hållet övergå till ägg från frigående höns.

Under 2019–2020 kommer vi att fortsätta vårt arbete inom hållbarhetsområdet genom att bland annat arbeta mer med matsvinn, minskad plastanvändning och mångfald. Vi kommer också att delta i fler branschinitiativ för en hållbar utveckling.

Detta är några av de delar vi tror att vi gör bäst i att fokusera på de kommande åren för att ta vårt ansvar och bidra till en mer hållbar utveckling.

Här nedanför har vi samlat våra hållbarhetsrapporter.

Trevlig läsning!

Klicka här för att läsa vår hållbarhetsberättelse för 2018

Klicka här för att läsa vår hållbarhetsberättelse för 2017