Vårt hållbarhetsarbete

Ansvarsfull och långsiktig företagsstyrning

För oss på Foodmark innebär hållbar utveckling att skapa långsiktiga lösningar ur ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv. För oss är det viktigt att bidra med god och hållbar mat, men även att ha en ansvarsfull och långsiktig företagsstyrning. Därför tar vi ansvar genom hela värdekedjan.

Vår klimatambition

Foodmark tar sin del av ansvaret för att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader och har definierat klimatambitioner i linje med Science Based Targets initiative (SBTi).
Vi arbetar för att vår matproduktion
* ska vara klimatneutral** innan 2025. Med utgångspunkt i vår klimatberäkning för 2020 utreder vi målriktade åtgärder som ska bidra till att vi halverar utsläpp från egen drift senast 2023.  

Vi är medvetna om att vi har en klimatpåverkan utöver egen produktion och att vi lämnar ett stort avtryck genom råvaror och emballage vi köper in. Detta är områden där vi kan uppnå betydande klimatreduktioner, med hjälp av hållbara innovationer och nära samarbete med våra leverantörer. Därför har vi ett mål om att leverantörer som utgör 70% av vår klimatpåverkan också har satt klimatreduktionsmål i linje med SBTi senast 2025 där de till 2030 minimum verkar för en 25%-ig reduktion av sina utsläpp. Totalt ska våra Scope 3-utsläpp reduceras med minst 42%  innan 2030 .

Innan 2050 ska alla produkter inom Foodmark vara klimatneutrala.

*Scope 1 + Scope 2 utsläpp, ref. GHG-protokollen.

**För Foodmark betyder klimatneutral produktion att vi minska klimatavtryck så mycket vi bara kan (est. till 93% reduktion från 2020-2025), för att sedan kompensera den sista biten med klimatkompenserande aktiviteter utanför vår egna verksamhet, och på så sätt nå en netto-noll påverkan. 

 

Foodmarks klimatmål är validerade av SBTi

Klimatneutral produktion innan 2025

I Foodmark arbetar vi för att vår matproduktion ska vara klimatneutral innan 2025 och att utsläppen från egen drift ska halveras till senast 2023.

Här förklarar vår hållbarhetsdirektör Emilie Olderskog hur

Några av våra resultat 2023

I vår senaste hållbarhetsrapport kan du läsa om de resultat som vi uppnått under 2023, bland annat:

🌱 85% plantbaserade råvaror

🌱 16% minskning av matsvinn i tillverkningsprocessen

🌱 100% certifierad marin råvara

🌱 92,9% materialåtervinningsbara förpackningar

🌱 16 ton mindre plast årligen

Hållbarhetsrapport 2023

Vår hållbarhetsstrategi

I rapporten kan du dessutom ta del av hur vi arbetar med vår hållbarhetsstrategi som är baserad på FNs hållbarhetsmål 2, 3, 8, 12 och 13 och som täcker områdena:

  • Livsmedelssäkerhet
  • Konsumenters hälsa
  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Mångfald och jämställdhet
  • Etik i leverantörskedjan
  • Förpackningar
  • Minskad klimatpåverkan genom reducerat matsvinn, vatten och avfall

Stöttepelare i vårt hållbarhetsarbete är FNs hållbarhetsmål nr 17 – Genomförande och globalt partnerskap. Vi tror starkt på att när vi alla arbetar för att uppnå flera och samma mål, kan vi tillsammans uppnå mer – och snabbare. Förutom att arbeta tillsammans med våra leverantörer och kunder deltar vi även i olika projekt tillsammans med andra organisationer för att bidra till ett mer hållbart samhälle.