Hållbar utveckling

För oss på Foodmark innebär hållbar utveckling att skapa långsiktiga lösningar ur ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv. På så sätt säkerställer vi att kunna vara det mest framgångsrika livsmedelsföretaget i Sverige. För våra konsumenter och kunder är en god och enkel matupplevelse lika viktigt som en ansvarsfull och långsiktig företagsstyrning. Därför vill vi ta ansvar genom hela värdekedjan.

Under åren har hållbar utveckling växt ännu starkare i vår organisation. Vi har satt ambitiösa och tydliga mål och samtidigt tagit flera initiativ och kliv framåt för att bidra till en mer hållbar utveckling. Vi har till exempel byggt en helt ny fabrik som ger oss mindre interna och externa transporter, vi har även anslutit oss till branschens plastinitiativ för att driva på för bättre plastförpackningar (Plastinitiativet 2022). Under 2019 har vi även helt övergått till att enbart använda ägg från frigående höns.

Under 2020 kommer vi att fortsätta vårt arbete inom hållbarhetsområdet genom att bland annat fokusera mer på ökad mångfald och jämställdhet inom organisationen, förbättra vårt arbete inom arbetsmiljö och säkerhet, utveckla mer hållbara förpackningar samt minska vårt svinn genom hela produktionskedjan.

Detta är några av de delar vi tror att vi gör bäst i att fokusera på de kommande åren för att ta vårt ansvar och bidra till en mer hållbar utveckling.

Här nedanför har vi samlat våra hållbarhetsrapporter.

Trevlig läsning!

Klicka här för att läsa vår hållbarhetsberättelse för 2018

Klicka här för att läsa vår hållbarhetsberättelse för 2017