Hållbar utveckling

Under en företagsdag 2016 belyste vi FN:s medlemsländers 17 globala mål. Den omedelbara respons vi fick från våra medarbetare inspirerade oss till det som skulle bli grunden i arbetet med hållbar utveckling. Under vårt arbete det senaste året har vi varit i dialog med intressenter i en väsentlighetsanalys för att få inspel på vilka områden som vi bör prioritera framöver.

I det korta perspektivet fokuserar vi på organisation och medarbetare och vår fabriksflytt för samlokalisering som pågår under 2018. Parallellt fördjupar vi oss i vårt arbetet med vår värdekedja och våra leverantörer, förpackningar och råvaror. Vi kommer under året att arbeta fram mål inom de områden vi valt att rapportera på i vår hållbarhetsberättelse för att på sikt bli ännu bättre på det vi gör!

I det längre perspektivet vill vi blicka utanför vår egen verksamhet för att kunna möta de globala utmaningar vi står inför. Genom att integrera hållbarhetsarbetet som en naturlig del av vår vardag och i de beslut som fattas så säkrar vi en hållbar tillväxt.

Trevlig läsning!

Klicka här för att läsa vår hållbarhetsberättelse