Klimatneutral produktion innan 2025

Långsiktighet

– Foodmark ägs av ett norskt familjeföretag med långsiktighet som en viktig värdering. Därför är det helt naturligt att vi tar vår del av ansvaret för att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader, säger hållbarhetsdirektören Emilie Olderskog.

Kartlagt klimatavtrycket

Hon berättar att Foodmark kartlagt klimatavtrycket i hela värdekedjan. Därefter har en ambitiös klimatambition satts i linje med det internationellt erkända initiativet ”Science Based Targets”.
– Redan 2025 kommer hela vår produktion att vara klimatneutral och vi kommer att halvera utsläppen från vår egen verksamhet till 2023. I tillägg ska vi ställa krav till våra leverantörer om att de också sätter vetenskapsbaserade klimatreduceringsmål. Det kommer att få stora följdeffekter och är viktigt i arbetet med att nå klimatneutrala produkter i god tid innan 2050, säger Olderskog.

Nettonollutsläpp

Foodmarks fabriker och kontor kommer få det som kallas ”nettonollutsläpp”.

– Det handlar om två saker: från och med januari i år köper vi 100 procent förnybar elkraft, samtidigt arbetar vi med att fasa ut oljeuppvärmningen i vår fabrik på Gotland och ställa om till mer klimatvänliga köldmedier.
För att kompensera för eventuella återstående utsläpp ska Foodmark överväga klimatprojekt tillsammans med leverantörer av viktiga råvaror.

– Detta är områden där vi kan uppnå betydande klimatreduktioner, med hjälp av hållbara innovationer och nära samarbete med våra leverantörer. Därför har vi ett mål om att leverantörer som utgör 70% av vår klimatpåverkan också har satt klimatreduktionsmål i linje med SBT senast 2025, säger Olderskog.

Klimatminskningar bakåt i värdekedjan

Efter att vi har uppnått klimatneutralitet i ”eget hus” blir nästa steg att arbeta med långsiktiga minskningar av klimatutsläpp bakåt i värdekedjan. Det är råvarorna och förpackningarna vi använder som står för den största klimatpåverkan.
Vi ser fram emot ett gott samarbete med både leverantörer och kunder i en bransch som kan bidra till stora klimatminskningar.