Kultur och värderingar

Våra värderingar uttrycker den kultur vi vill skapa inom Foodmark och lägger grunden för de beteenden och den ledarstil vi vill se hos våra anställda. Våra värderingar inom Foodmark är;
Handlingskraft, Samarbete och Passion.

Med dessa värdeord menar vi att Foodmark är ett familjeägt företag som satsar långsiktigt och strategiskt sedan många generationer. På Foodmark tar vi ansvar för de utmaningar vi ställs inför och agerar tydligt och målinriktat. Vi tror även att människor arbetar bäst om det finns ett grundläggande förtroende och vi arbetar engagerat och fokuserat med våra mål och medarbetare.

Var och en av oss som jobbar inom Foodmark har ett aktivt förhållningssätt till våra värderingar. Det betyder att du som anställd kommer mötas av en kultur som är nyfiken, engagerad och intresserad av möjligheter och nya lösningar i hela värdekedjan. Vi frågar oss gärna; är detta bästa sättet att lösa uppgiften på? Finns det något vi kan göra bättre och i så fall på vilket sätt?

Engagemanget i Foodmark är starkt och smittande oavsett om det är på grund av uppnådda resultat, utmaningar som står för dörren, frågor som berör branschen, möten, diskussioner eller projekt som vi deltar i. Vi är målinriktade och angelägna om att sätta upp specifika, mätbara, ambitiösa, realistiska och tidsbegränsade mål för vårt arbete. Vi är även noga med täta uppföljningar på våra mål och på vägen dit har vi en nära dialog sinsemellan.

Sist men inte minst, i Foodmark har vi alla ett gemensamt ansvar för att lösa problem och ta vara på möjligheter. Det är laget som vinner.