Reklamationer K-salat

Ja, jag accepterar villkoren.

Hej!

Tack för att du kontaktat oss på K-salat. Vid reklamation kommer svarsbrev och eventuell kompensation i form av produktcheckar att sändas till dig via post och bör nå dig inom tre veckor. Vid fråga/synpunkt återkommer vi till dig med mailsvar så snart vi kan.

De personuppgifter som du lämnar vid mailkontakt med Foodmark AB så som namn, adress, telefonnummer och mailadress, kommer att registreras hos Foodmark AB. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna hantera ditt ärende och är endast avsedda för administration. Uppgifterna kommer inte att användas i något annat sammanhang än sådant som har med behandling av ärendet att göra. Efter 6 månader har vi som rutin att ta bort alla personuppgifter ur våra register.

Om Du inte accepterar denna registrering måste du meddela Foodmark AB detta snarast genom att skriva till kundkontakt@foodmark.se Till samma adress kan även frågor om registreringen skickas. Uppgifter sparas i syfte att kunna svara och eventuellt ersätta dig vid en reklamation. Om villkoren inte accepteras kommer vi inte att kunna säkerställa det.

Med vänliga hälsningar från oss på Foodmark

Stäng

Skicka