Reklamationer K-salat

Ja, jag accepterar villkoren.

Villkor

De personuppgifter som du lämnar vid mailkontakt med Foodmark AB så som namn, adress, telefonnummer och mailadress, kommer att registreras hos Foodmark AB. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna hantera ditt ärende och är endast avsedda för administration. Uppgifterna kommer inte att användas i något annat sammanhang än sådant som har med behandling av ärendet att göra. Efter 6 månader har vi som rutin att ta bort alla personuppgifter ur våra register.

Om Du inte accepterar denna registrering måste du meddela Foodmark AB detta snarast genom att skriva till kundkontakt@foodmark.se.Till samma adress kan även frågor om registreringen skickas. Uppgifter sparas i syfte att kunna svara och eventuellt ersätta dig vid en reklamation. Om villkoren inte accepteras kommer vi inte att kunna säkerställa det.

 

Stäng

Skicka