Våra räkor

En helt vild råvara, hämtad från havets skattkista

Vad är det som trivs på kallt djup, som är rikt på proteiner och populärt att äta både till vardag och fest? Svaret är naturligtvis räkor! Eller mer exakt, kallvattenräkor. Det finns i själva verket två huvudgrupper av detta populära kräftdjur; medan de varmvattenälskande släktingarna växer snabbt och ofta odlas fram, så växer kallvattenräkor långsamt, lever på djupt vatten och kan endast fångas vilda.

 

Naturens spel

Räkor blir cirka 5-6 år gamla och det är vid den åldern de fångas in. Den långsamma tillväxten i stabilt, kallt vatten ger köttet en fast och fin konsistens. Räkor lever vilt, det finns därför ingen garanti för hur mycket räkor som finns i havet, eller för att de befinner sig på samma plats som där man fångade dem sist. Vid temperaturförändringar, som vår planet är extra utsatt för idag, kan räkornas utbredning minska och de kan vilja flytta till kallare områden. Eftersom räkor lever i samexistens med tusentals andra arter pågår det hela tiden ett spel i naturen. Exempelvis kan mycket torsk i havet innebära att räkbeståndet minskar, då torsk livnär sig på bland annat räkor.

Räkorna i våra sallader hämtas från flera områden, bl.a. Grönlands nordvästra kust, Kanadas östkust, USAs nordvästkust samt den norska kusten.

Fångas med trål

I Norge och på Grönland fångar man räkor under hela året, men i resten av världen sker det stora fisket av kallvattenräkor i perioden mellan maj och september. Verktyget som används är trålar. Fisket sker både från kustfartyg och stora havsgående fartyg. De största fiskefartygen fungerar nästan som flytande fabriker, där räkorna både kokas, fryses ned, packas och lagras ombord. De kustnära trålarna levererar dagligen sin fångst till land, där den kokas, skalas och fryses in.

Hållbart fiske

Vi vill bidra till ett mer hållbart lantbruk, fiske och god djurvälfärd och eftersträvar att den marina råvaran vi använder till våra produkter är grönlistad eller certifierad. Vidare vill vi skapa oss en fördjupad insikt i hur fisket, hanteringen och den totala värdekedjan fungerar. Vi har också för avsikt att MSC-certifiera vår egen verksamhet – detta för att framöver även kunna märka våra marina produkter med MSC-logotypen.

Låg fetthalt och proteinrik

Räkor innehåller lite fett och kolhydrater, men är däremot rika på protein, som bygger och underhåller alla kroppens celler. Räkor är även en bra källa till B12 och innehåller också en hel del A, E och D- vitaminer.