Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får från er besökare.

  • Hur bidrar ni med att minska användningen av plast?

    Vi arbetar aktivt med att hitta än bättre förpackningslösningar än de vi redan har och i enlighet med plastinitiativet som vi skrivit på, är målet att till år 2025 använda 100% återvinningsbara material och att minimera mängden material utan att det får en negativ påverkan på produktkvalitet, livsmedelssäkerhet eller matsvinn. 

    För oss på Foodmark är det viktigt att bidra med god och hållbar mat, men även att ha en ansvarsfull och långsiktig företagsstyrning. Därför tar vi ansvar genom hela värdekedjan. Vi arbetar med allt från innovation, produktutveckling och inköp till produktion, försäljning och kundservice. Vi arbetar kontinuerligt för en cirkulär värdekedja genom att använda allt mer återvinningsbart och återvunnet material i våra förpackningar och vi hoppas att vi framöver, tillsammans med andra aktörer, kan sluta cirkeln än mer genom att påverka våra konsumenter till att i högre grad lämna den tomma förpackningen till återvinning.  

  • Hur ska jag källsortera era förpackningar? 

    Våra förpackningar i plast sorteras som plast. Metalloblat sorteras som metall, likaså våra metalltuber. Gällande tuberna är det viktigt att komma ihåg att skruva av korken och sortera den som plats.

    Vi hoppas att alla våra konsumenter vill hjälpa oss med att lämna den tomma förpackningen till återvinning. I återvinningen kan förpackningen få ett ”andra liv”.