Invigning av Foodmarks nya fabriksanläggning i Haninge