För oss på Foodmark innebär hållbar utveckling att skapa långsiktiga lösningar ur ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv. För våra konsumenter och kunder är en god och enkel matupplevelse lika viktigt som en ansvarsfull och långsiktig företagsstyrning. Därför vill vi ta ansvar genom hela värdekedjan. ”Hållbar utveckling är inget man kan välja eller välja bort – det är…

För oss på Foodmark är det viktigt att tillhandahålla livsmedel som våra kunder och konsumenter efterfrågar – men även att vi utvecklar produkter som är hållbara för dig som konsument och för vår miljö och djurvälfärd. Ett exempel på detta är att vårt veganska sortiment växer för varje år och under 2020 är det varumärket…