Foodmark reducerar mängden plast i nya såsbägaren – sparar in över 11 ton plast per år