Vi på Foodmark vill passa på att tacka alla våra fantastiska medarbetare, kunder, konsumenter, leverantörer och samarbetspartners för detta år och önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

I samband med att en svensk ostleverantör har uppmärksammats i media vill vi på Foodmark berätta om den ostråvara som vi använder till Fjällbrynts mjukostar. Köper Foodmark ost från Skånemejerier? Nej, Foodmark köper ingen ost från Skånemejerier. Från vilken leverantör köper Foodmark ost? Foodmark köper in ost från ett stort svenskt mejeriföretag, vars osttillverkning sker…